TWITTER Instagram FACEBOOK FORUM SANT ADRIÀ DE BESÒS INICI
  Actualitat

PARTICIPA AL CONCURS "TQB"
21/10/2019

PARTICIPA EN EL 8È CONCURS TQB (TE QUIERO BIEN)

HI PODEN PARTICIPAR JOVES D'ENTRE 14 I 30 ANYS REALITZANT

UN  ESCRIT, DIBUIX, VIDEO, CANÇÓ ORIGINAL, ETC...

BASATS EN LA VIOLÈNCIA MASCLISTA VERS LES DONES.BASES DEL 8È CONCURS TQB (TE QUIERO BIEN)

 

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a través de la Regidoria
d'Igualtat convoca el setè concurs d'Iniciatives de sensibilització
contra la violència vers les dones dirigit a joves.

ANY 2019


1. MÈTODES DE PARTICIPACIÓ
TQB és un concurs organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en el qual es pot participar en
diferents nivells:
1. Concursant: participació directa a través de la realització d’una
proposta amb opció a un dels premis del concurs.
2. Visitant/votant: participació indirecta a través de la pàgina de
Facebook http://www.facebook.com/tequierobien durant el període de
votacions populars establert per l’organització.

 

2. CONCURSANTS
És obert a qualsevol jove d'entre 14 a 30 anys
Els/les concursants hauran d'enviar prèviament un missatge via
FACEBOOK amb les seves dades personals (nom, cognoms, adreça,
codi postal, població, data de naixement, telèfons de contacte i
correu electrònic) expressant el seu desig de participar en el
concurs TQB.

 

3. TEMA
El tema del projecte serà sobre la violència masclista vers les dones


4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
• Cada participant podrà presentar el nombre màxim de 3 propostes
• Es poden presentar propostes individuals i també grupals (mínim
grup 3 persones)
•Les propostes poden consistir en escrits, dibuixos, cartells,
poemes, fotografies, vídeos, cançons originals, performances,
accions, etc. que es difondran a través de la xarxa social Facebook i
en altres medis de comunicació.
•Les propostes guanyadores presentades ni finalistes no hauran d'aquest d'haver concurs
en estat anteriors edicions, ni de qualsevol altre concurs.


5. PRESENTACIÓ DELS PROJECTES, EXHIBICIÓ PÚBLICA I VOTACIÓ.
Les propostes poden ser penjades pels concursants directament a la pàgina
de Facebook: http://www.facebook.com/tequierobien ,
oenviades al CIOD (C. Les Escoles, 10 Baixos) consultoraciod@sant-adria.net.


El període de recepció de propostes s'estendrà des del 4 al 19 de
novembre de 2019, a l'adreça http://www.facebook.com/tequierobien

Tots els projectes que es presentin fora de termini quedaran
automàticament exclosos de la convocatòria.

Per tal de poder votar, s'haurà d'estar registrat a la xarxa social Facebook.
Les propostes es votaran mitjançant la icona "M'agrada" de Facebook.


Les responsables del concurs portaran un control exhaustiu del registre
de votacions del concurs, que tindrà en compte el nom d’usuari/ària al
Facebook i la data en què s’ha produït la votació. Si, mitjançant aquest
sistema de control, l’organització detecta conductes fraudulentes, es
procedirà a l’eliminació dels vots irregulars i es prohibirà l'accés a les
persones infractores.

 

6. EL JURAT
El jurat serà nomenat mitjançant decret de la Regidora de Polítiques
d'Igualtat. La Regidora de Polítiques d'Igualtat dictarà decret de concessió
dels premis d'acord a l'acta del jurat.
El jurat valorarà prioritàriament les propostes seleccionades per votació
popular a través del Facebook, però tindrà la potestat de revisar tot el
material presentat a concurs i decidir quines seran les propostes
guanyadores.

 

7. PREMIS
TQB, en base a la decisió del Jurat, adjudicarà dos premis i un distintiu

- Premi categoria individual: 200 euros 

       - Premi categoria grupal: 300 euros. En aquest categoria, el grup escollirà un/a representant que figurarà              com a titular a efectes de efectiu el pagament.

- Distintiu a la proposta més votada a través de Facebook.


Per la concessió del premis l'Ajuntament comprovarà l'edat dels
concursants mitjançant el DNI. Els/les guanyadors/res es donaran a
conèixer el dia de l’acte del lliurament de premis.


8. ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
Els guanyadors i les guanyadores dels premis es comprometen a assistir
a l'acte de lliurament de premis que es portarà a terme el dimecres, 27
de novembre a les 18 h al CIOD (C. Les Escoles, 10 baixos) de Sant
Adrià de Besòs, dintre de la programació d'actes de commemoració del
25 de novembre Dia Internacional contra la Violència vers les Dones,
organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.

En el cas de no poder assistir, per causes justificades, els guanyadors/es
es comprometen a enviar un/a representant degudament autoritzat/da per
recollir el premi.


9. DRETS D’AUTORIA
TQB és un concurs copyleft, és a dir, els continguts i les creacions sota
drets d’autoria estan oberts a la seva re-utilització.
Per aquest fet, els projectes presentats a concurs es consideraran sota
llicència Creative Commons BY-SA 3.0, que permet l’ús, la còpia, la
distribució i la modificació del projecte tenint en compte les següent
condicions:
- BY: reconeixement -> que sempre es mencioni el nom de l’autor/a
- SA: compartir igual -> que es garanteixi que el projecte derivat
quedarà sota la mateixa llicència, és a dir, les mateixes condicions
que el projecte original.


Per aquesta raó, els/les autors/es que pertanyin a alguna entitat de gestió
hauran d’aportar el permís de l’esmentada entitat si han cedit algun tipus
de dret sobre el projecte o projectes presentats per la seva membresia o
relació contractual.
En el cas d’utilitzar altres obres, els/les participants declaren estar en
possessió de l’autorització dels o les autores, les obres dels quals estiguin
incloses en el projecte presentat a concurs, en cas d’aquestes estar
protegides per copyright; i de respectar les condicions de la llicència (o
aconseguir un permís especial si no és així) en cas de copyleft.
En el cas que es produeixi alguna denúncia sobre l’autoria o permisos
d’algun projecte presentat, es requerirà a la persona o entitat tenidora o
representant dels drets que demostri la seva tinença. En el cas de
reclamació positiva, durant la fase de presentació es retirarà del concurs
el projecte afectat; i, si ja s’ha produït el veredicte del jurat, s’invalidarà el
premi atorgat i la seva receptora haurà de retornar-ho a la Regidoria de
Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 

10. APROVACIÓ DE LES BASES

L'efectivitat d'aquestes bases resta supeditada a la seva aprovació per part de la Junta de Govern Local i a la existència de crèdit de la partida 103 2314 48100 

 


11. CLAUSULES FINALS

 1. El/la representant d’un projecte, amb caràcter general, és la persona
que apareix al formulari d’inscripció identificada com a persona de
contacte.
2. Les responsables del concurs es reserven el dret d’admissió de
qualsevol treball que no s’ajusti a les condicions del concurs o bé que el
seu contingut pugui resultar ofensiu o inadequat. Totes aquelles propostes
que atemptin contra la dignitat de les persones o que puguin ferir
sensibilitats quedaran automàticament desqualificades i fora de concurs.
3. El jurat es reserva el dret de declarar desert algun o tots els premis.
4. El jurat resoldrà l’acceptació o l'exclusió dels casos imprevistos que es
puguin presentar i que no estiguin contemplats en aquestes bases.
5. La participació al concurs suposa la plena acceptació de les bases.

 

12. CONSULTES I ACLARIMENTS
CIOD – Centre d'Informació i Orientació de la Dona
C/ Les Escoles, 10 baixos
T. 93 462 11 21
infodonaciod@sant-adria.net
ciod@sant-adria.net
consultoraciod@sant-adria.net

 

Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor 

Plaça Guillermo Vidaña i Haro, s/n
08930 – Sant Adrià de Besòs

Plànol de situació: AQUI

tel. 93 462 74 46

                                                                           

662554688


polidor@sant-adria.net

                                          

                     Segueix-nos a les nostres xarxes socials                    

 

 

HORARI

 dilluns-divendres de 9 a 14h i de 16 a 22h.

dissabtes de 16:30 a 21:30h.


 
 
    Xarxes socials

  Contacte
Telèfon: 93 381 20 04
Fax: 93 462 25 98

e-mail: joventut@sant-adria.net


Legal
Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies
Política de Xarxes Socials

Copyright
© 2020 SAB JOVE Sant Adriá de Besòs.
Tots els drets reservats.

RSS Feed Fòrum Facebook